Bavarian Beauty - IFFS - Ivory Productions

Bavarian Beauty – IFFS


Commercial

Bavarian Beauty – IFFS

 

Winner Spotlight Students Bronze Award 2014

 

Producer: Jan Linnartz, Max Mayer
Director: Max Mayer
DOP: Jan Linnartz
VFX: Celluloid VFX
Music: Sergio Minutillo
Main Cast: Robert Nickisch

Close

 

 
Einstellungen
 
Einstellungen
 
Einstellungen
§
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
-
=
Backspace
 
Tab
q
w
e
r
t
y
u
i
o
p
[
]
 
Return
 
 
capslock
a
s
d
f
g
h
j
k
l
;
'
 
shift
`
z
x
c
v
b
n
m
,
.
/
shift
 
 
English
 
 
alt
 
alt
 
 
Einstellungen